Multidisipliner bilimsel ekip yaşlı yetişkinlerin ruh sağlığını tartıştı – SAĞLIK

“II. “Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği İleri Uygulamaları – Geropsikiyatri Hemşireliği Sempozyumu” konulu etkinlik düzenlendi. Sempozyuma Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez'in yanı sıra akademisyenler de katıldı. , hemşireler, sağlık profesyonelleri, lisans öğrencileri ve mezunlar, yaşlıların ruh sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan multidisipliner yaklaşımları teşvik etmek, deneyim ve bilgi paylaşımı yoluyla mesleki gelişimi desteklemek ve geropsikiyatri hemşireliği alanındaki araştırmaları ve iyi uygulamaları gözden geçirmektir. Hemşirelerin bu alandaki rol ve sorumluluklarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen çevrimiçi sempozyuma ulusal ve uluslararası farklı meslek gruplarından katılımcılar katılmış ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi sempozyumun açılışında konuşurken en güncel bilgileri paylaşmışlardır. Dekan Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, şunları söyledi: “Fakültemizin 1955 yılından bu yana ivme kazanması ve gelişmesi nedeniyle bugün düzenlediğimiz geropsikiyatri hemşireliği sempozyumu sürdürülebilirliğin en güzel örneklerinden biridir. Çünkü iki gün boyunca tartışacağız, çözüme kavuşturacağız. Kırılgan bir grup olan yaşlıların psikiyatrik iyilik halinin ve yaşam kalitesinin korunması. Çünkü günümüzde dünya yaşlandıkça insanların ortalama yaşı da artıyor. Biz profesyonellerin bu soruna çözüm üretmesi gerekiyor. Dileğim, yaşlanan dünyamızın ve insanlığın, hayattaki olaylarda kişisel bütünlüğünü koruyarak, tavır alarak, kişisel bütünlüğünü koruyarak dinç ve diri kalmasıdır.” dedi. Görmek. Dr. Emel Öztürk Turgut, “Sempozyumun temasını belirlerken toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ilerliyoruz. Ülkemizde 2023 nüfus kayıt sistemi sonuçları yaşlı nüfusun arttığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yaşlanan ülkemizde yaşlıların özellikle sağlık ve sosyal hizmetlerde ihtiyaçlarını görüyoruz. Yaşlıların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve modern yaşama uyumlarının desteklenmesine yönelik ilerleme ve gelişmelerin önemli olduğuna inanıyoruz. Sempozyumumuza ülkemizde yaşlılara yönelik ruh sağlığı hizmetleri, sağlıklı ve aktif yaşlanma konuları ile başlayıp, yaşlılarda yaygın görülen ruhsal hastalıklar ve tedavileri ile sonlandıracağız. Değişime, gelişime ve politikalara yön verecek, toplumun ihtiyaçlarına uygun ve sürekliliği olan çalışmaların çok yönlü perspektiflerle değerlendirilmesinin öneminin bilincindeyiz. Bu nedenle Türkiye'den ve yurt dışından hemşireler, doktorlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, gerontologlar, psikoterapistler, yayın departmanları ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı çalışma alanları ve meslek grupları bu sempozyumda bir araya geldi. Konuşmacılarımız olarak her biri alanında uzman kişiler hikayelerini paylaşacak, yeni sorular, cevaplar ve belki de yeni işbirlikleri ortaya çıkacak. Yaşlılar günümüzün mimarlarıdır. Nesilleri gölgesinde buluşturmak ve bağlarımızı güçlendirmek; varlığımızın ve kültürümüzün devamlılığını garanti eder; Meşelerimiz güveni, aitliği, sevgiyi ve saygıyı iletir ve hissettirir. Hak ettikleri yaşam standardına sahip olmalarını ve ihtiyaç duydukları hizmetleri en iyi şekilde almalarını temenni ediyor, yaşlandığını göremediğimiz yaşlılarımızı saygıyla anıyorum.” Sempozyumda, 6'sı yurt dışından olmak üzere 7 uzman panel ve 23 konuşmacının katılımıyla yaşlıların ruh sağlığına yönelik mevcut durum, gelişmeler ve hedefler tartışıldı. Sempozyumun sonunda ülkemizde yaşlı nüfusun arttığı ve yaşlılara yönelik ruh sağlığı hizmetlerine yapılan yatırımların artırılması gerektiği belirtildi. Yaşlıların değişen yaşam koşullarına uyum sağlamalarının, nesiller arası iletişim ve ilişkileri desteklemelerinin, psikiyatri hemşiresi olarak yaşlıların ruh sağlığı alanında ve multidisipliner çalışmalarda uzmanlaşmalarının önemli olduğu vurgulandı. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir